บริการ Chat & Shop

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

chatnshop

 1. เพิ่มเพื่อนทาง Line โดยพิมพ์ @hshofficialstore หรือคลิกที่นี่
  เจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการทุกวัน เวลา 09.30 น. – 17.00 น.
 2. เลือกชมสินค้าผ่านทางเมนู “ทองรูปพรรณและทองคำแท่ง”
  เมื่อพบสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ท่านสามารถสอบถามมาทาง Line : @hshofficialstore โดยการ
  – คัดลอกลิงก์ของหน้าสินค้าที่ท่านสนใจ และส่งลิงก์ให้เจ้าหน้าที่
  – แคปเจอร์หน้าจอหรือบันทึกรูปภาพ และส่งให้เจ้าหน้าที่
  – แจ้งรายละเอียดสินค้าที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่จัดหาสินค้าให้
 3. เลือกวิธีการจัดส่งสินค้า โดยเราให้บริการ 2 รูปแบบ ได้แก่
  – จัดส่งโดย ฮั่วเซ่งเฮง ได้รับสินค้าใน 7 วันทำการ หลังจากสั่งซื้อและชำระเงิน
  – รับสินค้าที่หน้าสาขา ลูกค้าสามารถมารับสินค้าได้หลังจากสั่งซื้อและชำระเงิน ภายใน 3 วันทำการ
 4. กรณีเลือกเป็นการจัดส่งโดย ฮั่วเซ่งเฮง ลูกค้าแจ้งชื่อ–นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า
 5. ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องของใบเสนอราคา โดยต้องแจ้ง คอนเฟิร์มราคา และโอนชำระเงินภายใน 15 นาที* หลังจากออกใบเสนอราคา* หากภายใน 15 นาทียังไม่มีการแจ้ง คอนเฟิร์มราคา และโอนชำระเงิน ใบเสนอราคาจะถูกยกเลิก
 6. หลังจากโอนชำระเงินแล้ว ลูกค้าต้องส่งหลักฐานการโอนชำระเงิน พร้อมรูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ซื้อสินค้า โดยในรูปถ่าย เราขอแนะนำให้ท่านขีดเส้นคร่อมและเขียนข้อความ ใช้สำหรับซื้อทองคำกับบริการฮั่วเซ่งเฮง Chat & Shop เท่านั้น เพื่อใช้ในการออกเอกสาร ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี และใบส่งสินค้า กรณีมีผู้รับสินค้าแทน ลูกค้าต้องส่งรูปถ่ายของบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับสินค้าแทนให้กับเจ้าหน้าที่โดยในรูปถ่าย เราขอแนะนำให้ท่านขีดเส้นคร่อมและเขียนข้อความ ใช้สำหรับซื้อทองคำกับบริการฮั่วเซ่งเฮง Chat & Shop เท่านั้น
 7. เจ้าหน้าที่สรุปรายละเอียดระยะเวลาการจัดส่งสินค้า ที่จัดส่งโดย ฮั่วเซ่งเฮง
 8. ลูกค้ารอรับสินค้า ที่จัดส่งโดย ฮั่วเซ่งเฮง หรือเข้ารับสินค้าที่หน้าสาขาตาม วันที่ เวลา และสาขาที่เลือกไว้ กรณีลูกค้ายืนยันวันจัดส่งสินค้ากับเจ้าหน้าที่แล้ว และวันที่จัดส่งสินค้าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้
  ลูกค้าจะต้องมารับสินค้าที่สาขาด้วยตนเอง หรือหากลูกค้าต้องการให้ทางบริษัทฯ จัดส่งสินค้าให้ใหม่อีกครั้งจะมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าตามเขตพื้นที่ให้บริการ โดยลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าติดต่อบริษัทฯ กลับมา โดยในวันที่ท่านเข้ารับสินค้า ผู้รับสินค้าต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของผู้รับสินค้าและโปรดตรวจสอบสินค้าก่อนเซ็นชื่อรับสินค้า เมื่อเซ็นรับสินค้าเรียบร้อยทางบริษัทฯ จะถือว่าลูกค้าได้รับสินค้าครบถ้วนเสร็จสิ้นสมบูรณ์

การชำระเงิน

1. หลังจากเจ้าหน้าที่ออกใบเสนอราคา ลูกค้าต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเสนอราคา
โดยต้องแจ้ง คอนเฟิร์มราคา และโอนชำระเงินภายใน 15 นาที* หลังจากออกใบเสนอราคา
*หากภายใน 15 นาทียังไม่มีการแจ้ง คอนเฟิร์มราคา และโอนชำระเงิน ใบเสนอราคาจะถูกยกเลิก
หรือหากในระหว่าง 15 นาที ราคาขายออกทองคำมีการเปลี่ยนแปลง ใบเสนอราคาจะถูกยกเลิกเช่นกัน
บัญชีสำหรับโอนเงิน

2. หลังจากโอนชำระเงินแล้ว ลูกค้าต้องส่งหลักฐานการโอนชำระเงิน พร้อมรูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ซื้อสินค้า โดยในรูปถ่าย เราขอแนะนำให้ท่านขีดเส้นคร่อมและเขียนข้อความ ใช้สำหรับซื้อทองคำกับบริการฮั่วเซ่งเฮง Chat & Shop เท่านั้น เพื่อใช้ในการออกเอกสาร ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี และใบส่งสินค้ากรณีมีผู้รับสินค้าแทน ลูกค้าต้องส่งรูปถ่ายของบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับสินค้าแทนให้กับเจ้าหน้าที่ โดยในรูปถ่าย เราขอแนะนำให้ท่านขีดเส้นคร่อมและเขียนข้อความ ใช้สำหรับซื้อทองคำกับบริการฮั่วเซ่งเฮง Chat & Shop เท่านั้น

การจัดส่งสินค้า

 • จัดส่งสินค้าถึงหน้าบ้าน ให้บริการจัดส่งโดยเจ้าหน้าที่ฮั่วเซ่งเฮง
 • รับสินค้าที่สาขา สาขาที่ให้บริการรับสินค้าของบริการ Chat & Shop มีดังนี้
  สาขาเยาวราช
  – ห้องค้าทองคำแท่ง อาคารฮั่วเซ่งเฮง 2 ชั้น 1 เปิดให้บริการรับสินค้า วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 12.00 น. – 17.00 น.
  – ห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮง สำนักงานใหญ่ เปิดให้บริการรับสินค้า เฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 12.00 น. – 17.00 น.
  – หรือห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮง ถนนมังกร เปิดให้บริการรับสินค้า เฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 12.00 น. – 17.00 น.
  สาขาสีลมคอมเพล็กซ์
  – อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 3 เปิดให้บริการรับสินค้า ทุกวัน เวลา 12.00 น. – 19.00 น.
  สาขาซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์
  – อาคารซีคอนสแควร์ ชั้น 2 โซนลานน้ำพุ เปิดให้บริการรับสินค้า ทุกวัน เวลา 12.00 น. – 19.00 น.
 • กรณีสั่งซื้อสินค้าให้ผู้อื่นรับสินค้า ทางผู้สั่งจะต้องแจ้งทางผู้รับให้เตรียมรับสินค้า หากผู้รับไม่รับสินค้า สินค้าจะถูกจัดส่งกลับไปให้ผู้สั่งสินค้าแทน โดยจะมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าใหม่
 • หลังจากทำการสั่งซื้อและชำระเงินสำเร็จแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่ง และช่องทางการจัดส่ง

จัดส่งโดย ฮั่วเซ่งเฮง

พื้นที่การจัดส่ง: กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ตามพื้นที่ที่กำหนด)
มูลค่าการสั่งซื้อ: ไม่มีขั้นต่ำและไม่จำกัดมูลค่าการสั่งซื้อ
ค่าบริการ: 150 และ 200 บาท โดยแบ่งเป็นเขตตามตารางด้านล่าง

ตารางที่ 2 พื้นที่การขนส่ง บริการ Chat Shop copy

ระยะเวลาการจัดส่ง

 • ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 7 วันทำการ (ไม่รวมวันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  *กรณีลูกค้ายืนยันวันจัดส่งสินค้ากับเจ้าหน้าที่แล้ว และวันที่จัดส่งสินค้าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ลูกค้าจะต้องมารับสินค้าที่สาขาด้วยตนเอง หรือหากลูกค้าต้องการให้ทางบริษัทฯ จัดส่งสินค้าให้ใหม่อีกครั้งจะมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าตามเขตพื้นที่ให้บริการ โดยลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าติดต่อบริษัทฯ กลับมา

การรับสินค้า

ขั้นตอนการจัดส่งChatshopbyHSH

 • ลูกค้าจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบอนุญาตขับขี่ตัวจริงต่อเจ้าหน้าที่จัดส่งทุกครั้ง เพื่อยืนยันตัวตนผู้รับสินค้า
 • ตรวจสอบสินค้าและใบเสร็จรับเงิน พร้อมเซ็นเอกสารยืนยันการรับสินค้า เจ้าหน้าที่จะมีการเก็บภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบอนุญาตขับขี่ของผู้รับสินค้าพร้อมใบเสร็จรับเงิน โดยปิดข้อมูลที่เป็นเลขประจำตัวประชาชน ชิปการ์ด และแถบบาร์โค้ด
 • หากวันรับสินค้าผู้รับเป็นบุคคลท่านอื่นที่ไม่ได้มีการแจ้งข้อมูลกับบริษัทไว้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการส่งมอบสินค้าเพื่อความปลอดภัยของสินค้า และจะทำการนำส่งสินค้าใหม่ โดยอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับสินค้า กรุณาส่งข้อมูลมาที่ไลน์ @hshofficialstore อย่างน้อย 1 วันทำการก่อนบริษัทนำส่งสินค้า

รับสินค้าหน้าสาขา

มูลค่าการสั่งซื้อ: ไม่มีขั้นต่ำและไม่จำกัดมูลค่าการสั่งซื้อ
ค่าบริการ: ไม่มีค่าบริการ
สาขาและเวลาที่ให้บริการ

สาขาเยาวราช
– ห้องค้าทองคำแท่ง อาคารฮั่วเซ่งเฮง 2 ชั้น 1 เปิดให้บริการรับสินค้า วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 12.00 น. – 17.00 น.
– ห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮง สำนักงานใหญ่ เปิดให้บริการรับสินค้า เฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 12.00 น. – 17.00 น.
– หรือห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮง ถนนมังกร เปิดให้บริการรับสินค้า เฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 12.00 น. – 17.00 น.

web แผนที่สาขา 01 0 web แผนที่สาขา 02 0 web แผนที่สาขา 03 0

สาขาสีลมคอมเพล็กซ์
– อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 3 เปิดให้บริการรับสินค้า ทุกวัน เวลา 12.00 – 19.00 น.

web แผนที่สาขา 04 0

สาขาซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์
– อาคารซีคอนสแควร์ ชั้น 2 โซนลานน้ำพุ เปิดให้บริการรับสินค้า ทุกวัน เวลา 12.00 – 19.00 น.

web แผนที่สาขา 05 0

ระยะเวลาการรับสินค้า

 • สั่งซื้อสินค้าและชำระเงินในเวลา 09.30 น. – 17.00 น. สินค้าจะถูกส่งมอบให้หน้าสาขาใน 3 วันทำการถัดไป (ไม่รวมวันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ลูกค้าสามารถเข้ารับสินค้าได้ตามวันและเวลา ที่เจ้าหน้าที่แจ้งไว้ เช่น สั่งซื้อสินค้าและชำระเงินในวันศุกร์ที่ 8 มี.ค. 67 สินค้าจะพร้อมรับที่หน้าสาขาวันพุธที่ 13 มี.ค. 67

การรับสินค้า

ขั้นตอนการจัดส่ง Chat shopbybranch

 • แจ้งชื่อนามสกุลของผู้ซื้อสินค้า พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบอนุญาตขับขี่ตัวจริงต่อเจ้าหน้าที่หน้าสาขาทุกครั้ง เพื่อยืนยันตัวตนผู้รับสินค้า
 • ตรวจสอบสินค้าและใบเสร็จรับเงิน พร้อมเซ็นเอกสารยืนยันการรับสินค้า เจ้าหน้าที่จะมีการเก็บภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบอนุญาตขับขี่ของผู้รับสินค้า โดยปิดข้อมูลที่เป็นเลขประจำตัวประชาชน ชิปการ์ด และแถบบาร์โค้ด

กรณีที่มีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ กรุณาติดต่อ Contact Center 02-112-2222 กด 4 หรือ LINE (ไลน์) @hshofficialstore ติดต่อได้ทุกวัน เวลา 09.30 น. – 17.00 น.

พูดคุยกับเรา

พบเจอปัญหา หรือมีข้อสงสัย
ทักหาเราได้เลยที่นี่

เวลาทำการลูกค้าสัมพันธ์
จันทร์ - ศุกร์ 08.30 น. - 24.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 08.30 น. - 17.30 น.

For the best experience, we recommend viewing the site in portrait orientation on mobile devices.

ตะกร้าสินค้า0
ไม่มีสินค้าในตะกร้า
เลือกซื้อสินค้าต่อ
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.